Lazada Indonesia
Lazada Indonesia
Lazada Indonesia

Posts by: admin

An-Nas

Nomor Surat: 114

Arti Nama Surat: Manusia

Jumlah ayat: 6 (enam) ayat

Diturunkan di:

Golongan surat:

Informasi Tambahan:

Katakanlah:” Aku berlindung kepada Tuhan manusia,
QS. an-Nas (114) : 1

Raja manusia.
QS. an-Nas (114) : 2

Sembahan manusia.
QS. an-Nas (114) : 3

Dari kejahatan (bisikan) syaithan yang biasa bersembunyi.
QS. an-Nas (114) : 4

Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.
QS. an-Nas (114) : 5

Dari (golongan) jin dan manusia.
QS. an-Nas (114) : 6

Dengarkan mp3 QS An-Nas

Incoming search terms:

Al-Falaq

Nomor Surat: 113

Arti Nama Surat: Waktu subuh

Jumlah ayat: 5 (lima) ayat

Diturunkan di:

Golongan surat:

Informasi Tambahan:

Katakanlah:” Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,
QS. al-Falaq (113) : 1

dari kejahatan makhluk-Nya,
QS. al-Falaq (113) : 2

dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
QS. al-Falaq (113) : 3

dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,
QS. al-Falaq (113) : 4

dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dengki “.
QS. al-Falaq (113) : 5

Dengarkan mp3 QS Al-Falaq

Al-Ikhlash

Nomor Surat: 112

Arti Nama Surat: Memurnikan keesaan Allah

Jumlah ayat: 4 (empat) ayat

Diturunkan di:

Golongan surat:

Informasi Tambahan:

Katakanlah: “Dialah Allah, Yang Maha Esa”.
QS. al-Ikhlash (112) : 1

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
QS. al-Ikhlash (112) : 2

Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,
QS. al-Ikhlash (112) : 3

dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia “.
QS. al-Ikhlash (112) : 4

Dengarkan mp3 QS Al-Ikhlash

Al-Lahab

Nomor Surat: 111

Arti Nama Surat: Gejolak api

Jumlah ayat: 5 (lima) ayat

Diturunkan di:

Golongan surat:

Informasi Tambahan:

Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.
QS. al-Lahab (111) : 1

Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.
QS. al-Lahab (111) : 2

Kelak dia akan masuk dalam api yang bergejolak.
QS. al-Lahab (111) : 3

Dan (begitu pula) isterinya, pembawa kayu bakar.
QS. al-Lahab (111) : 4

Yang di lehernya ada tali dari sabut.
QS. al-Lahab (111) : 5

Dengarkan mp3 QS Al-Lahab

Incoming search terms:

An-Nashr

Nomor Surat: 110

Arti Nama Surat: Pertolongan

Jumlah ayat: 3 (tiga) ayat

Diturunkan di:

Golongan surat:

Informasi Tambahan:

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,
QS. an-Nashr (110) : 1

dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong,
QS. an-Nashr (110) : 2

maka bertasbihlah dengan dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.
QS. an-Nashr (110) : 3

Dengarkan mp3 QS An-Nashr

Incoming search terms:

Al-Kafirun

Nomor Surat: 109

Arti Nama Surat: Orang-orang kafir

Jumlah ayat: 6 (enam) ayat

Diturunkan di:

Golongan surat:

Informasi Tambahan:

Katakanlah: “Wahai orang-orang kafir,
QS. al-Kafirun (109) : 1

Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah.
QS. al-Kafirun (109) : 2

Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
QS. al-Kafirun (109) : 3

Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
QS. al-Kafirun (109) : 4

dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
QS. al-Kafirun (109) : 5

Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku”.
QS. al-Kafirun (109) : 6

Dengarkan mp3 QS Al-Kafirun

Incoming search terms:

Al-Kautsar

Nomor Surat: 108

Arti Nama Surat: Nikmat yang banyak

Jumlah ayat: 3 (tiga) ayat

Diturunkan di:

Golongan surat:

Informasi Tambahan:

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.
QS. al-Kautsar (108) : 1

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.
QS. al-Kautsar (108) : 2

Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.
QS. al-Kautsar (108) : 3

Dengarkan mp3 QS Al-Kautsar

Incoming search terms:

Al-Ma’un

Nomor Surat: 107

Arti Nama Surat: Barang-barang yang berguna

Jumlah ayat: 7 (tujuh) ayat

Diturunkan di:

Golongan surat:

Informasi Tambahan:

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
QS. al-Ma’un (107) : 1

Itulah orang yang menghardik anak yatim,
QS. al-Ma’un (107) : 2

dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
QS. al-Ma’un (107) : 3

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
QS. al-Ma’un (107) : 4

(yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,
QS. al-Ma’un (107) : 5

orang-orang yang berbuat riya,
QS. al-Ma’un (107) : 6

dan enggan (menolong dengan) barang berguna.
QS. al-Ma’un (107) : 7

Dengarkan mp3 QS Al-Ma’un

Incoming search terms:

Quraisy

Nomor Surat: 106

Arti Nama Surat: Suku Quraisy

Jumlah ayat: 4 (empat) ayat

Diturunkan di:

Golongan surat:

Informasi Tambahan:

Karena kebiasaan orang Quraisy,
QS. Quraisy (106) : 1

(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
QS. Quraisy (106) : 2

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Kabah).
QS. Quraisy (106) : 3

Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.
QS. Quraisy (106) : 4

Dengarkan mp3 QS Quraisy

Al-Fil

Nomor Surat: 105

Arti Nama Surat: Gajah

Jumlah ayat: 5 (lima) ayat

Diturunkan di:

Golongan surat:

Informasi Tambahan:

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah?
QS. al-Fil (105) : 1

Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Kabah) itu sia-sia?,
QS. al-Fil (105) : 2

Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong,
QS. al-Fil (105) : 3

Yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar,
QS. al-Fil (105) : 4

lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).
QS. al-Fil (105) : 5


Dengarkan mp3 QS Al-Fil

Incoming search terms: